Pos. Name WK Pts. 1 2 3 4
1 Eugeniusz Seichter 12 190.23 44.19 61.21 70.33 58.69
. 1 Adam Seichter 2.5 190.23 44.19 61.21 70.33 58.69
3 3 Dorota Sikorska-Piesiewicz 1.5 189.01 60.39 55.72 60.2 68.42
. 3 Andrzej Piesiewicz 5 189.01 60.39 55.72 60.2 68.42
5 5 Bożena Listwoń 1.5 187.3 41.19 61.38 66.53 59.39
. 5 Mieczysław Uniejewski 1.5 187.3 41.19 61.38 66.53 59.39
7 7 Lonisława Jasińska 0 185.73 48.42 58.92 58.67 68.14
. 7 Walerian Jasiński 0 185.73 48.42 58.92 58.67 68.14
9 9 Ewa Skopińska 12 184.77 55.14 66.17 57.26 61.34
. 9 Piotr Witkowski 9 184.77 55.14 66.17 57.26 61.34
11 11 Wojciech Lubas 5 178.38 58.28 62.19 57.91
. 11 Teresa Lubas 1.5 178.38 58.28 62.19 57.91
13 13 Hubert Urban 7 178.24 61.88 54.51 54.5 61.85
. 13 Maja Żabierek 5 178.24 61.88 54.51 54.5 61.85
15 15 Witold Lachowski 0.5 177.35 57.59 62.59 50.05 57.17
. 15 Renata Lachowska 0.5 177.35 57.59 62.59 50.05 57.17
17 17 Sylwester Smoluchowski 12 176.06 59.08 32.33 60.82 56.16
18 18 Jan Tokarczyk 3 174.21 49.59 60.09 59.13 54.99
. 18 Grzegorz Kujawiński 1.5 174.21 49.59 60.09 59.13 54.99
20 20 Hanna Rohde 2 173.59 53.99 58.34 61.26 48.16
. 20 Krzysztof Rohde 2 173.59 53.99 58.34 61.26 48.16
22 22 Jadwiga Bakalarska 2 170.66 57.3 54.69 58.02 55.34
23 23 Lidia Chłąd 2 170.07999999999998 55.75 56.16 58.17 50.75
. 23 Wiesław Andruk 9 170.07999999999998 55.75 56.16 58.17 50.75
25 25 Jan Skąpski 4 169.82 57.3 54.49 58.03
26 26 Jan Szagała 5 169.81 44.33 53.96 55.9 59.95
. 26 Bogusława Szagała 4 169.81 44.33 53.96 55.9 59.95
28 28 Piotr Wowkonowicz 11 168.13 61.64 44.55 58.58 47.91
. 28 JANEKZ JANEKZ 0 168.13 61.64 44.55 58.58 47.91
30 30 Łukasz Lis 3 167.60 62.5 48.76 56.35 43.56
31 31 TOM BRUS1 TOM BRUS1 0 167.44 55.31 58.62 45.22 53.51
. 31 KUNZS KUNZS 0 167.44 55.31 58.62 45.22 53.51
33 33 Stanisław Ciach 4 166.54 55.61 62.27 48.66
34 34 Jerzy Bielanik 1 166.27 54.02 58.12 54.13 48.37
. 34 Danuta Zalewska-Bielanik 1 166.27 54.02 58.12 54.13 48.37
36 36 Bogumił Kupczyk 5 164.86 55.24 43.46 57.67 51.95
37 37 DAREK2020 DAREK2020 0 164.64999999999998 63.57 51.03 50.05 48.85
. 37 TRAPERKA TRAPERKA 0 164.64999999999998 63.57 51.03 50.05 48.85
39 39 Małgorzata Maruszkin 2 163.7 48.65 50.93 64.12 45.69
. 39 Karol Kasperkiewicz 2 163.7 48.65 50.93 64.12 45.69
41 41 Olgierd Chmielewski 2.5 163.67 51.55 58.76 53.36 50.47
. 41 BASIA BASIA 0 163.67 51.55 58.76 53.36 50.47
43 43 Grzegorz Woskowicz 1.5 163.28 48.64 52.02 62.62 43.27
. 43 Marcin Radwański 2 163.28 48.64 52.02 62.62 43.27
45 45 Krystyna Marson 1 162.2 59.72 56.73 45.75
. 45 Janina Wleklińska 0 162.2 59.72 56.73 45.75
47 47 Krzysztof Galubiński 3 161.84 54.36 46.11 61.37
. 47 Bernard Kurasz 2.5 161.84 54.36 46.11 61.37
49 49 Damian Markowski 1 161.33 54.49 54.1 52.74
50 50 Karol Sawicki 1 160.92 48.33 54.64 41.62 57.95
51 51 Ryszard Paluczek 0.5 159.47 56.99 46.95 55.53
. 51 Elżbieta Paluczek 0.5 159.47 56.99 46.95 55.53
53 53 Janusz Kopras 4 159.22 46.49 57.89 54.84 41.53
. 53 Wojciech Kaniewski 4 159.22 46.49 57.89 54.84 40.77
55 55 Kazimierz Namysł 4 157.5 47.88 57.67 51.95
56 56 Iwona Wróblewska 2 157.43 50.33 47.59 51.13 55.97
. 56 Piotr Wróblewski 3 157.43 50.33 47.59 51.13 55.97
58 58 Andrzej Biliński 1 155.73 52.24 57.18 38.94 46.31
. 58 Maciej Schmidt 1.5 155.73 52.24 57.18 38.94 46.31
60 60 Anna Bułat 3 155.51 53.1 60.88 38.29 41.53
61 61 Władysław Rosikoń 2 155.47 57.21 41.37 56.89
. 61 ALR29 ALR29 0 155.47 57.21 41.37 56.89
63 63 Stanisław Drwal 2.5 154.98 48.46 39.46 58.7 47.82
. 63 Wiesława Kotelon 2.5 154.98 48.46 39.46 58.7 47.82
65 65 Małgorzata Golec 2.5 154.15 51.57 40.22 42.85 59.73
. 65 Zofia Wciślik 2 154.15 51.57 40.22 42.85 59.73
67 67 Mariusz Bakalarski 2 153.88 48.59 53.73 51.58
68 68 Marek Bukowski 5 153.85 53.84 50.73 49.29
. 68 Radzisław Oczkowicz 5 153.85 53.84 50.73 49.29
70 70 Jolanta Okręglicka 1 151.94 51.98 54.32 44.52 45.64
. 70 ZIELONA ZIELONA 0 151.94 51.98 54.32 44.52 45.64
72 72 Jacek Kowalewski 3 151.88 48.59 45.26 36.72 58.03
73 73 Joanna Smoluchowska 0 149.31 32.33 60.82 56.16
74 74 Wojciech Bartnik 1.5 148.93 54.64 48.61 44.97 45.68
. 74 Stanisław Rękas 1.5 148.93 54.64 48.61 44.97 45.68
76 76 Janina Czaja-Kozioł 0.5 148.67 40.29 48.76 56.35 43.56
77 77 Stanisława Szewczyk-Kozubska 3 148.12 52.59 37.52 47.84 47.69
. 77 Wojciech Kozubski 3 148.12 52.59 37.52 47.84 47.69
79 79 Andrzej Przybylski 2.5 147.7 58.87 53.89 34.94
80 80 Andrzej Rudzki 2 147.39 49.82 44.52 49.09 48.48
. 80 Danuta Rudzka 2 147.39 49.82 44.52 49.09 48.48
82 82 Waldemar Niewiński 1 145.75 50.23 48.59 46.93
. 82 Dorota Niewińska 1 145.75 50.23 48.59 46.93
84 84 MARTEL25 MARTEL25 0 145.07 45.53 46.96 48.58 49.53
. 84 BETABETA BETABETA 0 145.07 45.53 46.96 48.58 49.53
86 86 Tomasz Kręglewski 2 144.65 47.58 51.32 40.96 45.75
. 86 Hanna Kalotka-Kręglewska 2.5 144.65 47.58 51.32 40.96 45.75
88 88 Elżbieta Brewińska 1.5 144.3 40.02 48.32 44.17 51.81
. 88 Ryszard Pietrzak 2 144.3 40.02 48.32 44.17 51.81
90 90 Mariola Miklaszewska 2 144.16 51.27 44.75 48.14
91 91 Wacław Kryński 1.5 142.3 48.6 38.36 55.34
92 92 EKPKPMG EKPKPMG 0 137.4 46.6 50.61 40.19
. 92 SIIWA SIIWA 0 137.4 46.6 50.61 40.19
94 94 Andrzej Gintrowicz 2 136.02 43.37 58.02 34.63
95 95 Ewa Krakówka 2 135.6 38.48 38.64 43.52 53.44
96 96 Małgorzata Węglewska 2 135.44 38.48 43.52 53.44
97 97 Tadeusz Urbanek 5 134.09 40.29 47.88 45.92
98 98 MAREC7 MAREC7 0 130.76999999999998 43.44 33.48 44.82 42.51
. 98 Tadeusz Serafiński 0 130.76999999999998 43.44 33.48 44.82 42.51
100 100 Jacek Sroczyński 0.5 130.25 48.27 45.26 36.72
101 101 WIKAZ WIKAZ 0 129.25 36.57 41.27 51.41
. 101 TORCZYK21 TORCZYK21 0 129.25 36.57 41.27 51.41
103 103 CHOSZ CHOSZ 0 129.04999999999998 47.16 40.82 34.36 41.07
104 104 Bogdan Lipiński 1.5 125.91 48.8 35.72 36.74 40.38
. 104 Bolesław Aleksandrowicz 1.5 125.91 48.8 35.72 36.74 40.38
106 106 Janina Orłowska 1.5 124.55 39.1 40.29 45.16
107 107 Marek Farecki 0.5 124.47 48.73 38.75 36.99
108 108 Mariusz Jażdżewski 0.5 122.78 48.73 43.2 30.85 29.08
109 109 Teresa Roszkowska-Śliź 1.5 122.65 48.6 43.2 30.85 29.08
110 110 BKURYJ BKURYJ 0 122.33 47.16 40.82 34.36
111 111 Zofia Czarnecka 2.5 121.28 40.56 39.72 37.67 41.01
112 112 Eugeniusz Zalewski 9 120.05 63.28 56.77
. 112 Maciej Chwirut 5 120.05 63.28 56.77
114 114 ALDONA14 ALDONA14 0 117.95 40.56 39.72 37.67
115 115 Ewa Hryć 1 114.28 54.29 60
116 116 Krzysztof Bartosiewicz 5 113.98 53.1 60.88
117 117 Leszek Waszak 1 112.75 58.87 53.89
118 118 Bogdan Grzelak 5 110.93 62.27 48.66
119 119 Marek Nasiłowski 2.5 110.69 50.06 60.63
. 119 Iwona Puczyłowska 2.5 110.69 50.06 60.63
121 121 Andrzej Pertkiewicz 5 106.84 54.1 52.74
122 122 Elżbieta Kupczyk 2 105.37 51.33 54.04
123 123 Zbigniew Armata 2 105.31 53.73 51.58
124 124 Kazimierz Krupiński 3 105.13 61.3 43.83
125 125 5KONWALIA5 5KONWALIA5 0 104.52 26.85 19.01 36.6 41.07
126 126 SOPHIE515 SOPHIE515 0 103.64 60.6 43.04
. 126 Jerzy Cel 4 103.64 60.6 43.04
128 128 Krzysztof Klimczak 1.5 103.03 55.92 47.12
. 128 Małgorzata Wachowska 1.5 103.03 55.92 47.12
130 130 Andrzej Potyński 18 102.97 48.33 54.64
131 131 Jerzy Grela 0 102.06 48.14 53.92
. 131 Wiesław Teresiński 5 102.06 48.14 53.92
133 133 MALGO10 MALGO10 0 101.31 51.42 49.88
134 134 Eugenia Stefanów 3 99.45 50.7 48.75
. 134 SORAJS SORAJS 0 99.45 50.7 48.75
136 136 Wiesław Gorczewski 3 97.5 43.46 54.04
137 137 TOMEKKING TOMEKKING 0 96.97 54.29 42.69
138 138 ATOMICJUNK ATOMICJUNK 0 96.02 50.92 45.1
. 138 ABERFELDY ABERFELDY 0 96.02 50.92 45.1
. 138 Janusz Królikowski 3 96.02 51.27 44.75
141 141 Teresa Piasecka 1.5 90.59 43.21 47.38
. 141 Anna Dawiec 1 90.59 43.21 47.38
143 143 Andrzej Łodziński 1.5 90.5 52.14 38.36
144 144 Halina Podlecka 2 88.34 40.94 47.4
. 144 BASIK2 BASIK2 0 88.34 40.94 47.4
146 146 Aneta Klaczyńska 0.5 86.34 35.42 50.92
. 146 Katarzyna Żabicka-Bajon 0.5 86.34 35.42 50.92
148 148 SZYMON2102 SZYMON2102 0 83.37 35.94 47.43
. 148 Wioletta Lichodziejewska 1.5 83.37 35.94 47.43
150 150 RENIAALA RENIAALA 0 82.46 26.85 19.01 36.6
151 151 Aleksandra Szemietowa-Kopeć 2 80.5 45.16 35.34
152 152 Ewa Orłowska 2 79.39 39.1 40.29
153 153 DESPERAD DESPERAD 0 79.38 41.09 38.29
154 154 ROMAN194 ROMAN194 0 76.07 32.7 43.37
155 155 Andrzej Mokrzanowski 0 71.62 36.99 34.63
156 156 Daniela Jędrychowska 7 71.43 71.43
. 156 Antoni Zdzienicki 13 71.43 71.43
158 158 Jerzy Drozdowski 0 63.7 32.7 31
159 159 Emilia Kemuś 1 62.5 62.5
160 160 Andrzej Hycnar 13 62.36 62.36
. 160 JERIK97 JERIK97 0 62.36 62.36
162 162 Jerzy Hawryliszyn 2 61.91 61.91
. 162 Małgorzata Gostyńska 1.5 61.91 61.91
164 164 Małgorzata Cieślińska 0.5 61.32 61.32
. 164 Piotr Cieśliński 1 61.32 61.32
166 166 URBI65 URBI65 0 61.3 61.3
167 167 Wacław Stefluk 4 60 60
168 168 KURKAKOKO KURKAKOKO 0 59.08 59.08
169 169 Jacek Suchodolski 0.5 57.95 57.95
170 170 PIANO2002 PIANO2002 0 56.27 56.27
. 170 KLASYK13 KLASYK13 0 56.27 56.27
172 172 Arkadiusz Wódkowski 2.5 55.98 55.98
. 172 Dariusz Kłodos 2.5 55.98 55.98
174 174 Elżbieta Lis 2 55.61 55.61
175 175 KAZEK1040 KAZEK1040 0 55.24 55.24
176 176 Anna Zalewska 1.5 54.84 54.84
. 176 Joanna Zalewska 3 54.84 54.84
178 178 Edward Sajkowski 4 54.69 54.69
179 179 LILI24 LILI24 0 54.29 54.29
. 179 Halina Święch 7 54.29 54.29
181 181 Zofia Diakowska 4 53.27 53.27
. 181 Ryszard Nowicki 5 53.27 53.27
183 183 Sławomir Rudnicki 1 52.16 52.16
. 183 Wiesław Podlecki 3 52.16 52.16
185 185 Grażyna Jaskulska 2 52.14 52.14
186 186 IPOGODA IPOGODA 0 51.42 51.42
187 187 WGOR WGOR 0 51.33 51.33
188 188 Irena Pruszko 1.5 49.88 49.88
189 189 Jakub Gawron 1.5 49.03 49.03
. 189 Jakub Marekwica 1 49.03 49.03
191 191 UZO60 UZO60 0 48.86 48.86
. 191 ZBYCH123 ZBYCH123 0 48.86 48.86
193 193 ELAS1939 ELAS1939 0 48.27 48.27
194 194 REY99 REY99 0 48.14 48.14
195 195 Jarosław Kowalik 4 47.81 47.81
. 195 Marek Glibowski 2.5 47.81 47.81
197 197 Katarzyna Liszewska 0 47.64 47.64
. 197 Jacek Liszewski 0.5 47.64 47.64
199 199 ANDRZEJPGN ANDRZEJPGN 0 46.74 46.74
. 199 LESZWASZ53 LESZWASZ53 0 46.74 46.74
201 201 Elżbieta Wróblewska 4 46.68 46.68
. 201 Kazimierz Puczyński 13 46.68 46.68
203 203 Alina Talaga-Drabik 5 45.92 45.92
204 204 MAREK1001 MAREK1001 0 43.99 43.99
. 204 JANUSZ1946 JANUSZ1946 0 43.99 43.99
206 206 Marek Krupicki 2 43.83 43.83
. 206 Krzysztof Chełstowski 2 43.83 43.83
. 206 Grzegorz Głowacki 2 43.83 43.83
209 209 ZUZANNAG ZUZANNAG 0 42.69 42.69
210 210 WANDAURSZ WANDAURSZ 0 42.29 42.29
. 210 Marzena Pancewicz 1 42.29 42.29
212 212 BETI17 BETI17 0 41.62 41.62
213 213 KUNDELA KUNDELA 0 41.09 41.09
214 214 Janina Buszman 2 41.01 41.01
215 215 Maciej Masłowski 2.5 40.77 40.77
216 216 MAGMAL MAGMAL 0 40.41 40.41
. 216 ORTOFOSFOR ORTOFOSFOR 0 40.41 40.41
218 218 Małgorzata Mucha 0 40.28 40.28
. 218 Jacek Mucha 0 40.28 40.28
220 220 GRZPLUCIEN GRZPLUCIEN 0 38.75 38.75
221 221 IRIANKAA IRIANKAA 0 38.64 38.64
222 222 Elżbieta Fiejka 1.5 35.34 35.34
223 223 Leszek Nowakowski 2 34.94 34.94
224 224 Tadeusz Cyga 0 31 31