Zapraszamy na RealBridge!

ZADATKI: lipcowy Osieck i sierpniowe Kroczyce. REZERWACJE: sierpniowo-wrześniowe Rowy, Stasikówka, Brok i Św. Katarzyna.

Minął rok internetowych spotkań brydżowych na BBO. Przez cały rok byliśmy z Wami roganizując wolny czas niemalże codziennie. Większość z tych spotkań była bezpłatna. Mała część (szkoleniowa) została dofinansowana dzięki energii i obrotności Marka Małysy. Włożyliśmy mnóstwo pracy by oferta była atrakcyjna. Nie zamierzamy jednak zaprzestawać. Jak wiecie na rynku internetowym istnieje konkurencja dla BBO. Jest nią RealBridge. Mówiąc wprost: oferta RB wydaje się dla nas bardziej intratna i lepiej zorganizowana pod względem funkcjonalności. Kliknij aby dowiedzieć się więcej: www.szkoleniabrydzowe.pl