Zaliczki, zadatki, przedpłaty...

ZADATKI: lipcowy Osieck i sierpniowe Kroczyce. REZERWACJE: sierpniowo-wrześniowe Rowy, Stasikówka, Brok i Św. Katarzyna.

W obliczu plagi rezygnacji na zaledwie kilka dni przed turnusem, a czasem w dniu rozpoczęcia zmuszeni jesteśmy przyjąć następujące i jasne zasady: rezygnacje bez konsekwencji finansowych przyjmowane będą na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu. Gdy pozostanie do rozpoczęcia czas krótszy niż 30 dni to hotel nie zwróci Państwu przedpłaty chyba, że znajdą Państwo innych chętnych na swoje miejsce. Powyższe wynika z wynegocjowanego pakietu cenowego i ewentualnego zablokowania miejsca. Mamy nadzieję, że zastosują się Państwo do tych przejrzystych reguł, które obowiązują praktycznie wszędzie. 

W drodze negocjacji skalkulowana została jakaś kwota. Teraz pytanie kogo hotel ma obciążyć w przypadku rezygnacji np. 10 osób. Grupę, która przyjedzie czy osoby, które zrezygnowały? Dla mnie to pytanie retoryczne. Poza tym rezygnacje w ostatniej chwili wpływają na nasz wizerunek. W kolejnych negocjacjach nie będziemy mieć dużej siły przetargowej.

W przyszłości dochodzący z kwater prywatnych będą mogli wziąć udział w turnusie wyłącznie wtedy, gdy hotel, w którym organizowane są wczasy będzie obłożony w 100%.