WYOBRAŹNIA i WIZUALIZACJE

ZADATKI: lipcowy Osieck i sierpniowe Kroczyce. REZERWACJE: sierpniowo-wrześniowe Rowy, Stasikówka, Brok i Św. Katarzyna.

W brydżu sportowym ogromną rolę odgrywa wyobrażenie sobie kart partnera i przeciwników, zarówno w licytacji, obronie jak i w rozgrywce. Wizualizacja rozmieszczenia kluczowych honorów i układu ilościowego w zakrytych rękach to element brydżowego rzemiosła. Wyobraźnia podpowiada z jaką kartą wznowić, wrzucić końcówkę czy zainwitować szlemika nie wspominając o fortelach, które wymagają już artyzmu. Kliknij po więcej informacji