Regulamin wczasów

REZERWACJE 2024: Aspekty Obronne w Broku, zimowa Stasikówka, Tarnów, dwa wiosenne turnusy w Bobolinie. Majówka w Broku oraz Rowy!

Nie lubimy regulaminów, ale jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia na prośbę prawie wszystkich ośrodków, z którymi współpracujemy. Niniejszy regulamin został więc przygotowany z myślą o lepszych relacjach międzyludzkich, szczególnie pomiędzy ośrodkiem czy organizatorem a uczestnikami. Będzie wiadomo czego wymaga strona organizująca turnus i dzięki temu będzie mniej rozczarowań. Podsumowując: jeżeli nie zgadzasz się z jakimś punktem regulaminu rozważ rezygnację z turnusu. REGULAMIN