Wielka Majówka Brydżowa, Żegiestów-Zdrój 27.04-6.05.2018