Szkolenia w Cierszewie

ZALICZKI: Fuerteventura, Lądek-Zdrój, Kroczyce, Cierszewo: OCENA KARTY i MAJÓWKA. Tylko zaliczki wpłacone w terminie gwarantują miejsca na danym turnusie!

Razem z Ośrodkiem planujemy już kolejne zjazdy. Termin wiosenny to 10-14.04.2019. Letnie też już ustalone: 24-26.07.2019 czyli przedłużenie wczasów, które odbędą się w dn. 14-24.07.2019 i 14-18.08.2019. Zapowiadamy także późnojesienne szkolenie w grudniu. Obok sonda nt zagadnień.